Chào mừng bạn đến với diễn đàn Diễn đàn cộng đồng Massage Sài Gòn và Hà Nội - Việt Nam

Tham gia ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của diễn đàn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ có thể tạo chủ đề, đăng câu trả lời cho các chủ đề hiện có, tạo uy tín cho các thành viên của mình, nhận tin nhắn cá nhân của riêng bạn, v.v. Nó cũng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí, vậy bạn còn chờ gì nữa?

Hỏi câu hỏi

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng của chúng tôi

Trả lời

Trả lời câu hỏi và trở thành chuyên gia về chủ đề của bạn

Liên hệ nhân viên

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Trợ giúp

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về các lệnh và tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện.

/find

Sử dụng lệnh này, theo sau là một số từ khóa để tìm tin nhắn trong phòng hiện tại hoặc trong cuộc trò chuyện riêng tư hiện tại. Để quay lại tin nhắn hiện tại, hãy sử dụng lệnh không có từ khóa.

/gif

Use this command followed by a keyword (optional) to post a random animated GIF image from giphy.com or tenor.com

/giphy

Sử dụng lệnh này, theo sau là một từ khóa (tùy chọn) để đăng ảnh GIF động ngẫu nhiên từ giphy.com

/help

Sử dụng lệnh này để hiển thị trợ giúp.

/hug

Use this command followed by the username of the user you want to hug.

/leave

Sử dụng lệnh này, theo sau là một thông báo (tùy chọn) để rời khỏi phòng hiện tại.

/me

Sử dụng lệnh này, theo sau là một tin nhắn ngắn, để hiển thị tin nhắn đó ở người thứ ba.

/nick

Use this command to set a guest nickname.

/roll

Sử dụng lệnh này để tung một xúc xắc. Bạn có thể chọn số lượng xúc xắc để tung và số mặt của một xúc xắc bằng cách thêm (n)d(n) trong đó n đầu tiên là số mặt xúc xắc và n thứ hai là số mặt. Bạn cũng có thể chỉ định các bổ ngữ: +n -y

/slap

Use this command followed by the username of the user you want to slap.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Bên trên